Continue blijven investeren in procesoptimalisatie, ook daar hoort een meetmachine bij.

Er is gekozen voor de shopfloor Tigo SF van Hexagon MI. Dit is een uiterst nauwkeurige machine met een maximale afwijking van 2.5 µm + L/250 bij 16°C – 26°C.

Bezoek ons

Betactic Engineering
Heerkensakker 4B
5571 ST BERGEIJK